ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ


Хората са Сила

ХОРАТА СА СИЛА


Орбико Бюти отдава голямо значение на професионалния подбор на нови служители, а също и на обучението и развитието на настоящите.

За нас е важно нашите служители да работят с ентусиазъм, да бъдат инициативни и активни.

Ние търсим отговорни, любознателни,  честни и почтени служители. 

В търсене на нови, по-добри и иновативни бизнес решения ние насърчаваме откритата комуникация. Ние ценим високо работата в екип и  добрите взаимоотношения между служителите.

Бизнесът на Орбико Бюти днес се простира в 19 Европейски страни, които предоставят възможности за развитие на служителите. 

КАРИЕРИ


За нас е от първостепенно значение Вашите цели да съвпадат с целите на Орбико Бюти. Ние искаме да Ви опознаем и с тази цел създадохме въпросник, който ще бъде основата на предстоящото интервю. Включените лични препоръки са предимство, а конфиденциалността на данните Ви е гарантирана.

ОРБИКО ГРУП


Присъстваме в 20 страни и региони на Европа, където предоставяме първокачествени услуги в областта на дистрибуцията и логистиката.

За да разгледате уеб сайта на фирмата във вашата страна, моля изберете линк.