Правни документи


ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ДАННИ


6. Как държим/съхраняваме Вашите данни?

Ние държим Вашите данни, доколкото е необходимо за изпълнение на целите, за които са събрани (вижте горния раздел „Как използваме Вашите данни?“). Понякога може да задържим Вашите данни по-дълго, ако се изисква или е позволено от закона. Определяме срока на задържане според следните критерии:
   
• Колко дълго ще ни трябват данните, за да Ви предоставяме нашите продукти или услуги или за да провеждаме нашата стопанска дейност?
• Имате ли регистрация при нас? В такъв случай ще държим данните Ви, докато Вашата регистрация е активна.
• Предмет ли сме на правни, договорни или други задължения да задържим Вашите данни? Примери за това може да включват задължителни закони за задържане на данни, правителствени заповеди за задържане на данни, свързани с разследване или данни, които трябва да бъдат задържани за съдебни спорове.

7. Как защитаваме Вашите данни?

За да защитим Вашите данни, ще предприемем подходящи технически и организационни мерки в съответствие с приложимите закони за защита на данни и сигурност на данни, включително ще изискваме от нашите доставчици на услуги, бизнес партньори или професионални съветници да използват подходящи мерки, за да защитават поверителността и сигурността на Вашите данни. Ние въвеждаме мерки, за да предотвратим рискове като унищожаване, загуба, промяна, непозволено разкриване на или достъп до Вашите данни.

8. Кой отговаря за Вашите данни?

Орбико Бюти, със седалище в гр. София ул. Миле Попйорданов 18, ет.2, отговаря за обработването на личните данни, които счита за необходимо да обработи. Поради това ние сме лицето, с което Вие, както и надзорните органи Комисия за защита на личните данни, трябва да се свържете, ако имате въпроси относно начина, по който нашето дружество използва Вашите данни. За някои услуги разчитаме на специализирани партньори. Поради това те трябва да следват нашите указания и да спазват нашата политика за защита на лични данни. Ние се уверяваме, че нашите партньори получават само данните, които са стриктно необходими за изпълнение на договорните им задължения.

9. Кое законодателство е приложимо?

Защитата на Вашите лични данни е покрита от Регламент ЕС 2016/679, също известен като Общ регламент относно защитата на данните, както и приложимото национално законодателство за защита на данните на Република България. Ние се задължаваме да спазваме нашите задължения и да уважаваме Вашите права, когато обработваме Вашите данни. Ако желаете да научите още по този въпрос, препоръчваме да посетите https://www.cpdp.bg/.
Тъй като Орбико е мултинационална компания, настоящото Уведомление може да бъде заменено или допълнено за изпълнение на местни изисквания.

10. Достъп до Вашата информация

Имате право да внесете запитване към нас и да получите сведения за Вашите данни, които обработваме и за това как ги обработваме. Също така имате право да оттеглите по всяко време съгласието си и/или да изискате коригиране на погрешни данни. Моля, отправяйте Вашите запитвания и искания в писмен вид, подпишете и изпратете Вашето писмо до адрес гр. София, ул. Миле Попйорданов 18, ет.2 или на e-mail: privacy.orbicobeautybg@orbico.com. Ние ще отговорим бързо и не по-късно от месец, освен ако не ни е необходимо повече време за отговор поради изключителна сложност на въпроса.
Ако имате проблеми с упражняването на Вашите права във връзка с лични данни, можете
(а) да се свържете с мениджър по поверителност: , ул. Миле Попйорданов 18 , privacy.orbicobg@orbico.com и/или (b) да внесете оплакване при надзорния орган, Комисия за защита на личните данни - https://www.cpdp.bg/.

ОРБИКО ГРУП


Присъстваме в 20 страни и региони на Европа, където предоставяме първокачествени услуги в областта на дистрибуцията и логистиката.

За да разгледате уеб сайта на фирмата във вашата страна, моля изберете линк.