Правни документи


ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ДАННИ


1. Въведение

Вашата поверителност е важна за нас, Орбико груп. 

В настоящото Уведомление за поверителност бихме желали да обясним кои сме ние, какви лични данни събираме за вас, защо ги събираме и какво правим с тях по един лесен и четивен начин. Лични данни са всякакви данни, с чиято помощ можем пряко или косвено да Ви идентифицираме. 

Тъй като Орбико груп е мултинационална компания, настоящото Уведомление може да бъде заменено или допълнено, за да се изпълнят локални изисквания. 
Моля, отделете си време, за да прочетете това уведомление. Ако не сте съгласни, моля, недейте да ни предоставяте своите данни. 

2. Какво покрива Уведомлението за поверителност 

Това Уведомление покрива начина, по който обработваме Вашите данни, когато взаимодействате с нас, тоест когато Вие 
• посетите някоя от нашите интернет страници; 
• използвате нашите страници в социалните медии; 
• закупувате и ползвате нашите продукти и услуги, системи и приложения; 
• се запишете за нашите бюлетини; 
• ни предоставите Вашите стоки или услуги, системи или приложения; 
• се свържете с нашата клиентска поддръжка; 
• се присъедините към нашите бизнес събития; 
• участвате в нашите състезания; 
• участвате в нашите промоции; 
• взаимодействате с нас по друг начин 
като потребител, бизнес клиент, партньор, (под-) доставчик, изпълнител или друго лице, което има търговски отношения с нас. 

„Обработване“ означава всякакви действия, извършени върху лични данни, които включват събиране, записване, съхранение, изменение или обновление, извличане, консултация, използване, разкриване с ръчни и/или автоматични средства. 

3. Какви данни събираме за Вас? 

В зависимост от това кой сте (напр. клиент, потребител, доставчик, бизнес партньор и др.) и как взаимодействате с нас (напр. онлайн, офлайн, по телефон и др.), може да обработим различни данни за вас.
В това уведомление покриваме всички възможни лични данни, които събираме от вас. 

Данни, които ни предоставяте пряко - 
Лична идентификация: име, фамилия, наименование, дата на раждане 
Информация за контакти: имейл, телефонен номер, адрес, държава 
Дани от вписване на потребител: потребителско име, парола 
Изображения: Изображения, качени/предоставени за нас 
Финансови данни: данни за кредитна карта, информация за банкова сметка 
Друга информация: информация за домакинство, интереси, професия, предпочитания 
Данни за ваше ползване на продукти и/или услуги, които събираме автоматично 
В допълнение към информацията, която ни предоставяте пряко (вижте горе), може да събираме информация, която ни е изпратена през Вашия компютър, мобилен телефон или друго устройство за достъп. Може да събираме например: 
Информация за устройство: Модел на устройство, уникален идентификатор на устройство, MAC адрес, IP адрес, версия на операционна система и настройки на устройството, което използвате за достъп, напр. интернет станици/приложения/услуги 
Информация за вписване: Час и продължителност на Вашето ползване на наши дигитални канали или продукти 
Информация за местоположение: Вашето фактическо местоположение (получено от Вашия IP адрес или други технологии за установяване на място), които могат да бъдат събрани, когато активирате продукти или функции с географски компонент, например чрез социални медии 
Друга информация: Приложения, които използвате или интернет сайтове, които посещавате, връзки, на които кликвате в наши рекламни имейли, данни от сензори за движение 
Информация от трети страни

Можем да получим информация за вас от публично достъпни източници (както е позволено от закона) като публични бази данни, наши маркетингови партньори или платформи за социални медии, когато изберете да се свържете с такива устройства. Можем да съчетаем тази информация с друга информация, която получим от вас. 

Други

Може да изберете да не ни предоставите някои видове информация, но това може да се отрази на Вашата възможност да използвате някои функции на продуктите и/или услугите.

В съответствие със закона, ние няма да обработваме данни, свързани с 
• расов или етнически произход; 
• политически мнения; 
• религия или вярвания; 
• членство в синдикати; 
• генетични характеристики; 
• здраве; 
• полов живот; 
• криминални присъди или свързани мерки за сигурност; 
• биометрични данни; 
• генетични данни.
Ако трябва да обработваме този тип данни, винаги ще изискаме Вашето предварително съгласие. 

4. Как използваме Вашите данни? 

Можем да обработваме Вашите данни за различни цели, но само когато имаме правни основания за това. Моля, вижте обобщението по-долу 
 
Сключване на договори 
Начисляване и доставка на продукти и/или услуги, закупени от вас;
За да ни дадете възможност да се свържем с Вас за доставка на нашите продукти;
Регистрация в мобилни приложения или интернет сайтове; Управление на обслужващи сметки. 

Спазване на законови задължения и обществен интерес 
Разкриване на данни на правителствени учреждения или надзорни органи съгласно приложимите правила във всички държави, в които провеждаме дейност, например задължения за докладване, одити за съответствие, данъчни облекчения, задължения за архиви и докладване, изпълнение на изискванията на правителствени проверки и други искания от правителствени или други обществени органи; 
Установяване, отправяне или защита срещу правни искове. 

Законни интереси 
Административни съобщения като например потвърждение на поръчки, уведомления за дейност с Вашата сметка и други важни уведомления; Предоставяне на поддръжка при Ваше поискване чрез канали за комуникация като клиентска поддръжка или поддръжка от център за връзка; 
Сигурност и защита на нашите интереси/активи, например въвеждане и поддържане на технически и организационни мерки за сигурност, провеждане на вътрешни одити и разследвания, извършване на оценки за потвърждение на конфликт на интереси; 
Управление на вътрешни оплаквания или искове. 

Орбико може да Ви изпраща съобщения за свои продукти, услуги, събития и промоции. Съобщенията се изпращат по различни канали: имейл, телефон, SMS, поща, социални мрежи. Бихме желали да Ви предоставим най-доброто изживяване, поради което тези съобщения могат да бъдат специално настроени за Вашите предпочитания (например електронна поща като предпочитан от Вас канал за комуникация с нас – можете да изберете това сами или може да го установим въз основа на връзките, върху които кликвате в нашите имейли).

Когато това се изисква от закона, ще поискаме Вашето съгласие, преди да започнем описаните горе дейности. За да предоставите Вашето съгласие, можете например да поставите отметка в полето за съгласие да получавате новини и промоции или за ползване на Вашите данни за цялостен анализ на тенденции в електронната търговия. Ние също Ви предоставяме възможност да се отпишете и да оттеглите съгласието си по всяко време, с изпращане на уведмление до e-mail адреса ни за контакт: privacy.orbicobeautybg@orbico.com или съгласно информацията публикувана на уебсайта ни.

Ако Ви помолим да ни предоставите Вашите данни, но изберете да не го направите, в някои случаи няма да можем да Ви предоставим всички функции на нашите продукти, услуги, системи или приложения. Също така е възможно да не можем да откликнем на Ваши искания. 

5. Кога споделяме Вашите данни?

На кого се разкриват данните: други дружества от групата на Орбико, дъщерни дружества, доставчици на услуги, бизнес партньори, публични органи, правителствени органи, изпълнители и т.н. 

Кога данни се прехвърлят в чужбина? Кои държави и по кой инструмент 

Вашите данни ще бъдат обработени от нас и други дружества в Орбико груп. В някои изключителни случаи и само за да изпълним описаните по-горе цели, Вашите данни могат да бъдат споделяни със следните страни: 
• Доставчици на услуги: аутсорсинг - можем да използваме аутсорсинг на някои дейности по обработване на данни към доверени трети страни – доставчици на услуги, за да изпълняват функции и да ни предоставят услуги, например доставчици на услуги за информационни и комуникационни технологии, консултанти, спедитори; 
• Публични и правителствени органи: когато се изисква от закона или както е необходимо за защита на нашите права, можем да споделим Вашите данни с лица, които регулират или имат юрисдикция над Орбико груп. 
• Професионални консултанти като одитори, адвокати, счетоводители и други професионални консултанти. 
• Други страни, свързани с корпоративни трансакции, например при продажба на бизнес или част от бизнес на друго дружество или при реорганизация, сливане, съвместно предприятие или друг вид разпореждане с нашия бизнес, активи или акции (включително във връзка с несъстоятелност или сходни производства). 

Вашата информация може също така да бъде обработвана в място извън Европейското икономическо пространство. Трети страни са ограничени във възможността си да използват Вашата информация за други цели освен предоставяне на услуги за нас, а също така от тях изискваме да защитават и обработват Вашата информация в съответствие с правните, нормативни и договорни задължения. Предприемаме разумни стъпки да се уверим, че запазваме информация за вас само доколкото е необходима за целите, за които е събрана или съгласно изискванията на договор или приложимото право. 

ОРБИКО ГРУП


Присъстваме в 20 страни и региони на Европа, където предоставяме първокачествени услуги в областта на дистрибуцията и логистиката.

За да разгледате уеб сайта на фирмата във вашата страна, моля изберете линк.