МАРКИ И ДОСТАВЧИЦИ


Информация за нашите бизнес партньори и марките, които дистрибутираме

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ


Компаниите Орбико Бюти поддържат дългогодишни бизнес отношения с редица международни компании, като дават възможност на марките от тяхното портфолио да достигнат до потребителите на местните пазари.

Марките в портфолиото на Орбико Бюти са световно известни, със значителен пазарен дял, отлична познаваемост и са желана част от асортимента на търговците на дребно.

Орбико Бюти обединява стратегиите си с тези на своите бизнес партньори, за успешно лансиране, позициониране и управление на марките така, че да достигнат значителна пазарна стойност и влияние в интерес на всички заинтересовани страни: производител, дистрибутор, търговец, потребител.

МАРКИТЕ, КОИТО ДИСТРИБУТИРАМЕ


ИСКАТЕ ЛИ ДА РАБОТИТЕ С НАС?


Нашият бизнес е изграден на основата на успешна мрежа от партньори и можем да работим заедно по много начини. Свържете се с нас!

Повече информация